Reeglid kauplejateleGaspar


Maksu- ja Tolliamet plaanib 2018. aasta suvel külastada erinevaid avalikke üritusi, et vaadata koos tööandjatega üle, kas töötajad on töötamise registris registreeritud ja töötasud nõuetekohaselt deklareeritud. Selliste külastustega soovitakse vähendada töötamise registreerimisega seotud rikkumisi ja toetada ettevõtjate võrdset konkurentsi.

Töötamise registreerimine on võimalik ka lihtsustatud korras telefoni või SMSi teel numbril 1811, SMSi saatmise juhis asub siin.

KÜÜSLAUGUFESTIVALI KAUPLEJATE REEGLID

 1. XI Küüslaugufestival toimub laupäeval 25. augustil 2018 kl 10-18 Jõgevamaal, Kuremaal. Publikule on festivalile sissepääs tasuline. Pilet-käepael ehk päevapilet maksab kõigile 7 € Kuni -12 aastased k.a. lapsed pääsevad festivalile tasuta.
 2. Festivali raames toimub eestimaise kauba laat kuhu on oodatud kodumaised põllumajandussaaduste, käsitöö, istikute ja toidukauba pakkujad.
 3. Osalemiseks Küüslaugufestivalil kauplejana, tuleb täita veebilehel www.küüslaugufestival.ee elektrooniline ankeet ehk taotlus. Esmakordselt toimub ka peale päevase festivali lõppu õhtune programm, kui soovid õhtul kaubelda, siis tee vastavasse lahtrisse märge (lisandub päevasele arvele 5€).
 4. Taotlus vaadatakse läbi seitsme tööpäeva jooksul ja kaubagrupi sobivusel saadetakse teile müügiplatsi arve. Maksetähtaja ületanud tasumata arved tühistab korraldaja etteteatamata.
 5. Korraldaja müüb 2 m laiuseid müügiplatse. Müügiplatsi sügavus on 4 m. Osta võib piiramatul hulgal platse
 6. Iga 2 m laiuse kauplemisplatsi kohta annab korraldaja tasuta ÜHE festivali pilet-käepaela. 
 7. Müügipindade hinnad: 
  • 2 m laiune kauplemisplats – 20 €
  • 2 m laiune kauplemisplats toidukaubaga kauplejale – 40 €
  • Ühe faasilise 220 V elektri võimaldamine – 30 €.
  • Auto parkimine (ainult erandjuhtudel) enda müügitelgi juures – 30 €
  • Õhtusel programmil kauplemine (lisandub arvele) – 5€
 8. Toidukaubaga käitlejatel tuleb enda osalemisest teada anda vastava ankeedi täitmisega Jõgevamaa Veterinaarkeskusele. Rohkem infot asub Veterinaarameti koduleheküljel, s.h eraelamus toidu valmistamine – www.vet.agri.ee Veterinaarameti järelvalveametnik Küüslaugufestivalil on pr Helve Tuulma Tel. 77 20 207 mob. 51 28 205 e-post. helve.tuulma@vet.agri.ee
 9. NB! Autodega pääseb müügiplatsi juurde ainult kauba mahalaadimise ajaks,  kuid kauplemise ajaks tuleb autod territooriumilt välja ajada. Erandeid teeb korraldaja ainult eelnevate läbirääkimiste käigus ja väga mõjuvatel põhjustel.
 10. Autodega pääseb müügiplatsile tagasi peale publiku lahkumist kl 18.15.
 11. Kauplejatelt ootab korraldaja enda müügitelgi jms inventari olemasolu. Telkidel peab olema paigaldatud külge tagasein ja telgid peavad olema korralikult maapinna külge kinnitatud. Kaupleja vastutab korra eest enda müügiplatsil ja selle vahetus ümbruses.
 12. Kauplejate vastuvõtt toimub 25. augusti varahommikul kl 06-09.
 13. SAABUDES TEATA ENDA TASUTUD ARVE NUMBER!
 14. Kauplejatel on võimalik kohale tulla ka juba eelneval päeval ehk reedel 24. augustil ajavahemikul 16-22. Kauplejate asukohad territooriumil kinnitab lõplikult peakorraldaja festivalile eelneval päeval.
 15. Müügiplatside eelmüük ja arvete saatmine korraldaja poolt lõpeb 20.08.2018 k.a.
 16. Kohapeal müügiplatsi eest tasujatele (juhul kui on vabu müügiplatse) kehtivad TOPELTHINNAD.

Tingimuste sobivusel täida elektrooniline registeerimisankeet: http://xn--kslaugufestival-zvba.ee/kauplejale/registreeri-kauplejaks/


Loe ka:

Märgukiri_laadakorraldajatele


Müügitegevusega seotud küsimustele vastame telefonil: +372 524 4374; e-kirjaga:  laat@küüslaugufestival.ee 


Rõõmsa kohtumiseni ja särasilmset kauplemist!

Lugupidamisega Küüslaugufestivali meeskond


Y54A7416