Reeglid kauplejateleGaspar

NB! Toitlustajate platsid on 2017 a välja müüdud!

KÜÜSLAUGUFESTIVALI KAUPLEJATE REEGLID

 1. X Küüslaugufestival toimub laupäeval 19. augustil 2017 kl 10-18 Jõgevamaal, Kuremaal. Publikule on festivalile sissepääs tasuline. Pilet-käepael ehk päevapilet maksab kõigile 7 € Kuni -12 aastased k.a. lapsed pääsevad festivalile tasuta.
 2. Festivali raames toimub eestimaise kauba laat kuhu on oodatud põllumajandussaaduste, käsitöö, istikute ja toidukauba pakkujad.
 3. Osalemiseks Küüslaugufestivalil kauplejana, tuleb täita veebilehel www.küüslaugufestival.ee elektrooniline ankeet ehk taotlus. Taotlus vaadatakse läbi seitsme tööpäeva jooksul ja kaubagrupi sobivusel saadetakse teile müügiplatsi arve. Maksetähtaja ületanud tasumata arved tühistab korraldaja etteteatamata.
 4. Korraldaja müüb 2 m laiuseid müügiplatse. Osta võib piiramatul hulgal platse.
 5. Iga 2 m laiuse kauplemisplatsi kohta annab korraldaja tasuta ÜHE festivali pilet-käepaela.  Müügiplatsi sügavus on 4 m.
 6. Müügipindade hinnad: 
  • 2 m laiune kauplemisplats – 20 €
  • 2 m laiune kauplemisplats toidukaubaga kauplejale – 40 €
  • Ühe faasilise 220 V elektri võimaldamine – 30 €.
  • Auto parkimine (ainult erandjuhtudel) enda müügitelgi juures – 30 €
 7. Toidukaubaga käitlejatel tuleb enda osalemisest teada anda vastava ankeedi täitmisega Jõgevamaa Veterinaarkeskusele. Rohkem infot asub Veterinaarameti koduleheküljel, s.h eraelamus toidu valmistamine – www.vet.agri.ee Veterinaarameti järelvalveametnik Küüslaugufestivalil on pr Helve Tuulma Tel. 77 20 207 mob. 51 28 205 e-post. helve.tuulma@vet.agri.ee
 8. NB! Autodega pääseb müügiplatsi juurde ainult kauba mahalaadimise ajaks,  kuid kauplemise ajaks tuleb autod territooriumilt välja ajada. Erandeid teeb korraldaja ainult eelnevate läbirääkimiste käigus ja väga mõjuvatel põhjustel.
 9. Autodega pääseb müügiplatsile tagasi peale publiku lahkumist kl 18.15.
 10. Kauplejatelt ootab korraldaja enda müügitelgi jms inventari olemasolu. Telkidel peab olema paigaldatud külge tagasein ja telgid peavad olema korralikult maapinna külge kinnitatud. Kaupleja vastutab korra eest enda müügiplatsil ja selle vahetus ümbruses.
 11. Kauplejate vastuvõtt toimub 19. augusti varahommikul kl 06-09.
 12. SAABUDES TEATA ENDA TASUTUD ARVE NUMBER!
 13. Kauplejatel on võimalik kohale tulla ka juba eelneval päeval ehk reedel 18. augustil ajavahemikul 16-22. Kauplejate asukohad territooriumil kinnitab lõplikult peakorraldaja festivalile eelneval päeval.
 14. Müügiplatside eelmüük ja arvete saatmine korraldaja poolt lõpeb 14.08.2017 k.a.
 15. Kohapeal müügiplatsi eest tasujatele (juhul kui on vabu müügiplatse) kehtivad TOPELTHINNAD ja need kauplejad paigutatakse territooriumi lõppu.

Kui tingimused Teile sobivad siis palume Teid lahkesti täita elektrooniline registeerimisankeet: http://xn--kslaugufestival-zvba.ee/kauplejale/registreeri-kauplejaks/

Müügitegevusega seotud küsimustele vastame telefonil: 52 44 374

e-kirjaga:  laat@küüslaugufestival.ee


Rõõmsa kohtumiseni ja särasilmset kauplemist!

Lugupidamisega Küüslaugufestivali meeskond

Y54A7416