Reeglid kauplejateleGaspar

KÜÜSLAUGUFESTIVALI KAUPLEJATE REEGLID 2019

 1. XII Küüslaugufestival toimub laupäeval 17. augustil 2019 kl 09-18 Jõgevamaal, Kuremaal. Publikule on festivalile sissepääs tasuline. Pilet-käepael ehk päevapilet maksab kõigile 10 €. Sooduspiletid hinnaga 5 € on müügil festivalipäeva hommikul kl 09-10. Käepaela paigaldab külastaja randmele festivali töötaja koheselt peale ostmist. Käepaelu kaasa ei müüda! Kuni -12 aastased k.a. lapsed pääsevad festivalile tasuta.
 2. Festivali raames toimub eestimaise kauba laat, kuhu on oodatud kodumaised põllumajandussaaduste, käsitöö, istikute ja toidukauba pakkujad.
 3. Osalemiseks Küüslaugufestivalil kauplejana, tuleb täita veebilehel www.küüslaugufestival.ee elektrooniline taotlus.
 4. Taotlus vaadatakse läbi seitsme tööpäeva jooksul ja kaubagrupi sobivusel saadetakse teile müügiplatsi arve. Maksetähtaja ületanud tasumata arved tühistab korraldaja etteteatamata.
 5. Korraldaja müüb 2 m laiuseid müügiplatse. Müügiplatsi sügavus on 3 m. Osta võib piiramatul hulgal platse
 6. Iga 2 m laiuse kauplemisplatsi kohta annab korraldaja tasuta ÜHE festivali pilet-käepaela. 
 7. Müügipindade hinnad: 
  • 2 m laiune kauplemisplats – 20 €
  • 2 m laiune kauplemisplats toidukaubaga kauplejale – 40 €
  • Ühe faasilise 220 V elektri võimaldamine – 30 €.
  • Auto parkimine (ainult erandjuhtudel) enda müügitelgi juures – 30 €
 8. Toidukaubaga käitlejatel tuleb enda osalemisest teada anda vastava ankeedi täitmisega Jõgevamaa Veterinaarkeskusele. Rohkem infot asub Veterinaarameti koduleheküljel, s.h eraelamus toidu valmistamine – www.vet.agri.ee . Veterinaarameti järelvalveametnik on pr Helve Tuulma Tel. 77 20 207 mob. 51 28 205 e-post. helve.tuulma@vet.agri.ee
 9. NB! Autodega pääseb müügiplatsi juurde ainult kauba mahalaadimise ajaks,  kuid kauplemise ajaks tuleb autod külastajale liikumiseks mõeldud alalt välja ajada. Erandeid teeb korraldaja ainult eelnevate läbirääkimiste käigus ja väga mõjuvatel põhjustel.
 10. Autodega pääseb müügiplatsile tagasi peale publiku lahkumist kl 18.15
 11. Kauplejatelt ootab korraldaja enda müügitelgi jms inventari olemasolu. Telkidel peab olema paigaldatud külge tagasein ja telgid peavad olema kinnitatud korralikult maapinna külge. Kaupleja vastutab korra eest enda müügiplatsil ja selle vahetus ümbruses.
 12. Kauplejate vastuvõtt toimub festivalile eelneval päeval kl 18.00-21.00 ja festivali päeval 17. augusti varahommikul kl 05.00-08.00
 13. SAABUDES TEATA ENDA TASUTUD ARVE NUMBER!
 14. Kauplejate asukohad territooriumil kinnitab lõplikult peakorraldaja festivalile eelneval päeval.
 15. Müügiplatside eelmüük ja arvete saatmine korraldaja poolt lõpeb 14.08.2019 k.a.
 16. Kohapeal müügiplatsi eest tasujatele (juhul kui on vabu müügiplatse) kehtivad TOPELTHINNAD ja auto parkimise võimalus müügiplatsil puudub.

Tingimuste sobivusel täida elektrooniline registeerimisankeet: http://xn--kslaugufestival-zvba.ee/kauplejale/registreeri-kauplejaks/

Müügitegevusega seotud küsimustele vastame telefonil: 52 44 374; e-kirjaga:  laat@küüslaugufestival.ee 

TOITLUSTAJATE KOHAD ON VÄLJA MÜÜDUD!

Rõõmsa kohtumiseni ja särasilmset kauplemist!

Lugupidamisega Küüslaugufestivali meeskond


Y54A7416

Maksu- ja Tolliamet plaanib ka 2019. aasta suvel külastada erinevaid avalikke üritusi, et vaadata koos tööandjatega üle, kas töötajad on töötamise registris registreeritud ja töötasud nõuetekohaselt deklareeritud. Selliste külastustega soovitakse vähendada töötamise registreerimisega seotud rikkumisi ja toetada ettevõtjate võrdset konkurentsi.

Töötamise registreerimine on võimalik ka lihtsustatud korras telefoni või SMSi teel numbril 1811, SMSi saatmise juhis asub siin.