PlakatAimar
Ametlik teadaanne!

Küüslaugufestivali toimumisest 08.06.2020 seisuga.
Korraldajad on ootuses ja jälgivad inimeste tervenemist ja uute nakatumiste kulgu ning viiruse levikuga seonduvalt kehtestatud ametlikke piiranguid ja ettekirjutisi.
Tänaseks lubatud tingimustel, mis on kehtestatud alates 01.07.2020

Küüslaugufestivali parimas võtmes korraldada ei ole võimalik.

(Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning korralduse muudatustes on alates 01.07.2020 on lubatud avalikud üritused välitingimustes rahvaarvuga mitte rohkem kui 1000 inimest, samas ürituse korraldaja peab tagama, et järgitakse 2+2 nõuet.

Eriolukorra piirangutest väljumise kava on kehtestatud vaid ühel eesmärgil, et vältida suuri rahvakogunemisi, millega saaks kontrolli all hoida COVID-19 epidemioloogilist olukorda, viirusesse nakatumist ja vältida uut viiruse puhangut. Kehtivad piirangud vaadatakse üle ja võimalusel leevendatakse.)


Anname esimesel  võimalusel ja mitte hiljem kui 13.07.2020 teada Küüslaugufestivali toimumisest aastal 2020


Lugupidamisega

Raul Soodla

Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ